Herbwojslaskiego herbwojdolnoslaskiego
Kontakt

Stowarzyszenie "Nasz Wspólny Śląski Dom"

Z a r z ą d   G ł ó w n y

44-218 Rybnik ul. Żorska 236
REGON 242982168


KRS: 0000422603
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kontakt telefoniczny:  
601 525 645;  515 192 278

nasz.wspolny.slaski.dom@gmail.com Adres e-mail:

© Prawa autorskie.  
   Opracowanie graficzne i administracja strony - Krzysztof Siwek  e-mail: kr.siwek@gmail.com  
   Treść i artykuły: Jacek Szymura,Paweł Helis, Alojzy Motyka, śp. Rudolf Kołodziejczyk


  Ostatnia aktualizacja strony -02-05-2023r. godz. 13:00
    Strona stworzona za pomocą programu Rapror Web Designer firmy Selteco Software, Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa