Herbwojslaskiego herbwojdolnoslaskiego
Kontakt

Stowarzyszenie "Nasz Wspólny Śląski Dom"

Z a r z ą d   G ł ó w n y

44-240 Żory ul. Rybnicka 82
REGON 242982168


KRS: 0000422603
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kontakt telefoniczny:  
515 192 278;  515 192 278

nasz.wspolny.slaski.dom@gmail.com Adres e-mail:

© Prawa autorskie.  
   Opracowanie graficzne i administracja strony - Krzysztof Siwek  e-mail: kr.siwek@gmail.com  
   Treść i artykuły: Jacek Szymura,Paweł Helis, Alojzy Motyka, śp. Rudolf Kołodziejczyk


  Ostatnia aktualizacja strony -02-04-2024r. godz. 07:00
    Strona stworzona za pomocą programu Rapror Web Designer firmy Selteco Software, Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa