Herbwojslaskiego herbwojdolnoslaskiego
abstract

44-218 Rybnik; ul. Barwna 27c; Telefon-32 422 57 74; Regon 242982168; KRS:0000422603

Aktualności ...

Cel Stowarzyszenia NWŚD

Analiza działalności Śląskich Stowarzyszeń i innych organizacji pokazała, że istnieje spory zakres spraw dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców Śląska, które nie są rozwiązywane w sposób należyty.
Problem ten wiąże się również z nienależytym procesem integracji mieszkańców w celu wspólnego działania na rzecz pomyślności Śląska dziś i w przyszłości. Dzieje się coś przeciwnego.Niektóre organizacje i media celowo działają na rzecz dezintegracji, wzbudzenia nienawiści i skłócania społeczności Śląskiej i społeczeństwa zamieszkałego poza granicami Polski, ale ściśle związanego ze Śląskiem.

Aby przeciwdziałać tym szkodliwym procesom powtało Stowarzyszenie "NWŚD", gdzie mogą zrzeszać się wszyscy ludzie utożsamiający się
ze śląskiem, niezleżnie od miejsca zamieszkania
czy pochodzenia.  

nwsdModel5 slask1

Wspomnienia o Wartościowych

Ślązakach

Symbol191 śp. mgr inż. Ewald Bienia
Nasze stanowisko Paweł Helis CHARAKTERYSTYKA
images Symbol360 śp. Gerard Józef CieślkApel Zarządu Stowarzyszenia NWŚDPiszemy, proponujemy,  żądamy ....!!! Kliknij tu żeby pobrać plikŚląsk bez granic ... Przekaż 1% podatkuSymbol1271 Symbol1279

Wywiad z .... śp. R.K

wybór dokumentów stowarzyszeń.
"NWSD" i "SIP"
Symbol1405 STOWARZYSZENIE Symbol1462
Licznik odwiedzin strony od 2019 roku Symbol1465 Problemy RP i Śląska
... pod rozwagę ....
Symbol1467 Spis Powszechny 2021
deklaracja narodowości Śl.
Symbol1471 Spis Powszechny 2021
deklaracja o używaniu j.Śl.
Image1537 Wywiad z P.Helisem
... Jacek Szymura
KLIKNIJ TU !!! ZUZA Symbol1546 "RAŚ" przemilczana
rocznica
śp. Rudolf KołodziejczykSymbol1549 Sprawa sądowa bezprawnie aresztowanego górnika przebieg sprawy w KWK Dębieńsko i bezprawnie deportowanego do ZSSR. w dniu 20 lutego 1945r. na stanowisku pracy odpowiedź na pozew komentarz Kosztownej tragikomedii ... ciąg dalszy !!!! kolejna odpowiedź na pozew Zakończenie ...... matka? czy macocha !!!! SKARGA  KASACYJNA ..... ZAPRASZAM! Skarga do Europejskiego ZAWIADOMIENIE!!! Postanowienie Sądu Najwyższego Odpowiedź Prokuratora na kasację!!!! Załączniki ...  European Court of Human STRASBOURG - FRANCE PODZIĘKOWANIE-Skarga do ETPC-info. Kliknij aby zobaczyć Image1581 Komentarz do sprawy Trybunał Praw Człowieka mojego ojca ....!!! Trybunału Praw Człowieka Rights Council of Europe Symbol1590 Symbol1591 Symbol1592 Symbol1593 Symbol1594 Symbol1595 Symbol1596 Symbol1597 Symbol1598 Symbol1599 Symbol1600 Symbol1601 Symbol1602 Symbol1603 ... wspomnienie... wspomnienie... wspomnienieImage1607 i620 ... życiorys Symbol1610 ... Pamiętamy Depytaty
węglowe oraz Ustawę ...
Symbol1612 Śląsk i Ślązacy ... P. Helis
dla Word Silesian Congress...
List otwarty ...... rekompensaty !!!Symbol1616 Ponowne rekompensaty zautracony deputat węglowyPanteon Górnośląski ...Symbol1623 dla Śląska ...Podstawowe sprawy Symbol1626 ... a my ...Image1628

© Prawa autorskie.  
   Opracowanie graficzne i administracja strony - Krzysztof Siwek  e-mail: kr.siwek@gmail.com  
   Treść i artykuły: Paweł Helis, Alojzy Motyka, śp. Rudolf Kołodziejczyk


  Ostatnia aktualizacja strony -01-08-2022r. godz.15:00
    Strona stworzona za pomocą programu Rapror Web Designer firmy Selteco Software, Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa