Herbwojslaskiego herbwojdolnoslaskiego
Paweł Helis  - W-ce Prezes Edmund Kieś - W-ce Prezes Artur Oleksiński - Skarbnik Helena Helis - Sekretarz Zarząd Stowarzyszenia pawehelis

Rybniczanin, absolwent Politechniki Śląskiej, posiada stopień górniczy: Dyrektora Górniczego III-stopnia.
W dorobku zawodowym pełnił m.in. funkcje:
-    był zatępcą Głównego Inżyniera ds. produkcji w Przedsiębiorstwie Kompletacji i Montażu Systemów
    Automatyki S.A. CARBOAUTOMATYKA.  
-    był Głównym energetykiem w Przedsiębiorstwie Robót Elektromontażowych Przemysłu Węglowego
  "ELROW" w Rybniku.
W poprzednich latach pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Głównego, Członka Rady Naczelnej RAŚ
oraz  był sekretarzem Sądu Koleżeńskiego. Był jednym z założycieli oraz wiceprzewodniczącym
pracowniczego ogrodu działkowego "RAJ' w Rybniku. Odznaczony Złotą Odznaką Honorową Zasłużony Dla
Województwa Śląskiego.

Telefon: 515 192 278

tel. 504 401 497

Rehabilitant, były pracownik służby zdrowia, członek
założyciel Stowarzyszenia "Nasz Wspólny Śląski Dom"

Text

zdprof Jacek Szymura - Prezes Image1694

Rybniczanin, absolwent Politechniki Śląskiej, współwłaściciel
firmy K&S BHP Sp. z o.o. działającej na terenie Śląska.

Telefon 601 525 645

Email dom: zdzbhp@interia.pl

TEXT

ZdjecieJacek hhelis

© Prawa autorskie.  
   Opracowanie graficzne i administracja strony - Krzysztof Siwek  e-mail: kr.siwek@gmail.com  
   Treść i artykuły: Jacek Szymura,Paweł Helis, Alojzy Motyka, śp. Rudolf Kołodziejczyk


  Ostatnia aktualizacja strony -02-04-2024r. godz. 07:00
    Strona stworzona za pomocą programu Rapror Web Designer firmy Selteco Software, Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa